Vzdělávací programy
nejen pro učitele a management škol.

školení

kurzy

vzdělání

Aktuální semináře

Kdo jsme

Českomoravská vzdělávací

Jsme připraveni všem zájemcům pomoci formou školení, odborných kurzů a dalších vzdělávacích aktivit zvládnout nástrahy kurikulární reformy, připravit nejrůznější vzdělávací projekty a orientovat se v záplavě paragrafů české legislativy.

Vzdělání pro všechny

Nabízíme vzdělávací programy nejen pro učitele a managament škol,
ale i pro vedoucí školních jídelen a další pracovníky.

Seminář na míru

Vytváříme semináře na míru jednotlivých škol,
pomůžeme Vám při tvorbě projektů či zpracovat samotný projekt.

Skuteční odborníci

Máme řadu kvalitních lektorů, skutečné odborníky na školskou problematiku,
na BOZP, FKSP, na tvorbu projektů, vedení týmu, daňové a sociální otázky.
Všichni mají velmi úzký kontakt s každodenní praxí škol, takže vzdělávání, které nabízíme, Vám přinese konkrétní informace a znalosti, které každý skutečně využije ve své práci.

Certifikát

Každý účastník po absolvování našich vzdělávacích programů získá certifikát,
akreditovaný ministerstvem školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabídka seminářů

od 13. 4. 2018 Praha
Informace
Přihláška
od 9. 2. 2018 Karviná
Informace
Přihláška
od 15. 9. 2017 Chomutov
Informace
Přihláška

Projekty

Českomoravská vzdělávací, s.r.o. si dovoluje oslovit školy, školská zařízení v souvislosti s výzvou Pardubického a Karlovarského kraje týkající se programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Další vzdělávání.
Cena zpracování projektu dle náročnosti projektu, nejvýše do 1% z celkové částky projektu.
Nabízíme zpracování projektu dle Vašich konkrétních požadavků odpovídající výzvě. Chceme Vám pomoci získat finanční prostředky z ESF fondů, které můžete využít k rozvoji konkrétní školy, školského zařízení.
Nabídka ke spolupráci v oblasti metodiky škol a školských zařízení

Vzdělávání napříč KHK

Vzděláváme se v Královéhradeckém kraji
Informace
Funkční gramotnost
Informace
Poznámky
Prevence nasilí na pracovišti
Informace
Prevence v oblasti prevence šikany a kyberšikany
Informace
Rozvoj ICT gramotnosti
Informace
Šikana a kyberšikana - jak se bránit?
Informace
Vedení týmu
Informace
Alternativní metody ve školství s ohledem
na individuální přístup k osobnosti žáka
Informace
Metodické materiály stáží
Základních škol
Středních škol
Tržiště nápadů
Základní školy
Střední školy